Welkom op de website van de “Beroemdste Molen” van Nederland

De Oukoper Molen is misschien wel de meest bekeken molen in Utrecht. Gelegen pal aan de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. De molen is dringend toe aan restauratie.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van Stichting De Utrechtse Molens: NL67 RABO 0158 363 086 - Onder vermelding van De Oukoper Molen
Of doneer via onderstaande button

Historie van de Oukoper Molen


De Oukoper Molen is één van de weinige molens die nog over is van de vele poldermolens die in de 16de en 17de eeuw waren gebouwd om de veenpolders van het Sticht van Utrecht en het aangrenzende Graafschap Holland droog te malen. De molen is neergezet op de historische grens van Holland en het Sticht, de kade tussen de Oude Aa en de Nieuwe Wetering, aan de Kromme Angstel. Al sinds de vroege middeleeuwen werd het pompen van water uit een polder in een rivier vergezeld van territoriale problemen en kon het gepaard gaan met wapengekletter.

Het oude Waterschap Oucoop is na diverse samenvoegingen met aangrenzende waterschappen uiteindelijk opgegaan in het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. Zonder poldermolens zou Nederland er heel anders hebben uitgezien dan tegenwoordig. Dan had het Noordzee-strand bij Zeist gelegen, Zeist aan Zee!

De Oukoper Molen is een vierkante wipmolen, gebouwd in 1644 op de huidige plaats, waar het de ingelanden van Oucoop was toegestaan om een molen te bouwen die het water uit hun polder in de rivier de Angstel ging pompen.

In het ‘Octroij van Oucoop’ uit 1642, afgegeven door de Staten van Utrecht, werd omschreven dat men een ‘ bequame suffisante waatermolen’ mocht bouwen op het grondgebied van Loenersloot.


Het water in de polder op peil met groene energieDe molen is in feite een machine die al meer dan drie-en-halve eeuw water oppompt. Dat kan hij nog steeds. Houten tandwielen en assen zorgen er voor dat de draaiing van de wieken wordt overgebracht op het scheprad. Het polderpeil is dan wel 1 meter gedaald ten opzichte van de begin periode, maar met een stevige wind zet hij nog steeds 30 m3 water per minuut over de dijk in de rivier de Angstel, nu 2 meter hoger dan het polderpeil. Zo kan de molen toch meedoen het water in de polder op peil te houden, ‘met groene energie’.

De molen is dringend aan restauratie toe.

Voor deze restauratie werkzaamheden is veel geld nodig. Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de strenge eisen van de diverse diensten die zich met de restauratie van cultureel erfgoed bezig houden. Natuurlijk zijn er subsidies verkregen van het rijk en de provincie. Maar deze zijn helaas niet toereikend om de totale restauratie uit te voeren.

Wieken

De wieken zijn door roestvorming zo ernstig aangetast dat ze zouden kunnen breken en moeten daarom voor de veiligheid worden vervangen.


Fundering

De fundering is aangetast door de daling van het polderpeil. De molen dreigt hierdoor scheef te zakken.


Molenerf

Het molenerf onder de molen zakt steeds verder in, waardoor de muren van de waterloop scheuren


Koker

De koker van de molen, waar de koningsspil doorheen gaat, moet opnieuw verticaal worden gesteld.


Red de molen


Daarom vragen de molenaars van de Oukoper Molen u om de molenrestauratie te ondersteunen met een gift. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van Stichting De Utrechtse Molens:


NL67 RABO 0158 363 086

Onder vermelding van De Oukoper Molen


Ook kunt u via de website van Utrechts Landschap een donatie doen. Kies hierbij voor "Oukoper Molen" in het keuzeveld.


De molenaars zijn u hiervoor zeer dankbaar.

We hebben uw steun hard nodig
voor het behoud van de molen

Doneer